Menu
Voedselbank Leeuwarden
Voedselbank Leeuwarden bedankt
iedereen voor alle gulle giften
Voedselbank Leeuwarden
Prachtig nieuw
magazijn!
Voedselbank Leeuwarden
Onze vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen

Beleidsplan en jaarverslagen


Beleidsplan
Op deze website wordt bij onze werkwijze aangegeven hoe wij aan ons voedsel komen ten behoeve van de tweewekelijkse voedselpakketten. Daarnaast is op jaarbasis ongeveer 50.000 euro nodig voor de exploitatie (huisvesting, logistiek, energie). Dit bedrag wordt verkregen dankzij een subsidie van de gemeente Leeuwarden en donaties van particulieren, kerken, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Zie het jaarverslag en de begroting/jaarrekening.

Het cliëntenbestand groeit. Enerzijds door uitbreiding van de gemeente Leeuwarden. Op 1 januari 2014 werd een deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim toegevoegd aan Leeuwarden. Sindsdien is er een uitgifte-/steunpunt in Grou. Op 1 januari 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel toegevoegd aan Leeuwarden. Ook Stiens heeft een uitgifte-/steunpunt.                       Anderzijds vindt er door de financieel-economische omstandigheden een autonome groei plaats van het aantal cliënten. Deze groei heeft er mede toegeleid dat ons pand aan de Tylkedam in de loop van 2016 verbouwd gaat worden.

Jaarverslagen
Het jaarverslag 2016 van de Voedselbank Leeuwarden kunt u  hier downloaden Jaarverslag VBL 2016 (eind).docr

Het strategisch beleidsplan 2016-2020 kunt u hier downloaden.

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Leeuwarden 2019