Menu
Voedselbank Leeuwarden
Voedselbank Leeuwarden bedankt
iedereen voor alle gulle giften
Voedselbank Leeuwarden
Prachtig nieuw
magazijn!
Voedselbank Leeuwarden
Onze vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen

Toetsingscriteria


De pakketten die worden verstrekt zijn bedoeld als noodhulp en worden voor een bepaalde tijd aan een huishouden verstrekt. Om voor een pakket in aanmerking te komen wordt getoetst of de aanvrager aan de landelijke criteria voldoet.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de toetsingscriteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket als volgt:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-

Dit betekent € 120,-  en € 80,- = € 200,- per maand 

Voor klanten met weekgeld gelden dus de onderstaande normen

1 persoon:    € 200,-  x 12 maanden: 52 weken = € 46,- weekgeld

2 personen:  €280,- x 12 maanden : 52 weken =  €65,- weekgeld

3 personen:  €360,- x 12 maanden : 52 weken =  €83,- weekgeld

4 personen:  €440,- x 12 maanden : 52 weken =  €101,- weekgeld

5 personen:  €520,- x 12 maanden : 52 weken =  €120,- weekgeld

6 personen:  €600,- x 12 maanden : 52 weken =  €138,- weekgeld

7 personen:  €680,- x 12 maanden : 52 weken =  €157,- weekgeld

 

kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

200

280

1

280

360

2

360

440

3

440

520

4

520

600

5

600

680

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

 
 
 
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Leeuwarden 2017