Menu
Voedselbank Leeuwarden
Voedselbank Leeuwarden bedankt
iedereen voor alle gulle giften
Voedselbank Leeuwarden
Prachtig nieuw
magazijn!
Voedselbank Leeuwarden
Onze vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen

Uitdeelpunten
 

Voedselbank Leeuwarden

Tylkedam 51,
8918 LW Leeuwarden
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 13.00 uur

Locatie Grou - Gebouw de Boei

Kievitsstraat 3,
9001 EK Grou
Telefoon: 058-2553994
Informatie uitgifte van voedselpakketten: woensdagmiddag van de even weken 06-50964143. Dit nummer is alleen op de genoemde woensdagmiddag bereikbaar.

Locatie Stiens - De Hege Stins

Gijsbert Japicxstraat 4
9051 ER Stiens
Telefoon: 058 255 39 94
Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Leeuwarden 2019