Menu
Voedselbank Leeuwarden
Voedselbank Leeuwarden bedankt
iedereen voor alle gulle giften
Voedselbank Leeuwarden
Prachtig nieuw
magazijn!
Voedselbank Leeuwarden
Onze vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen

Missie en doelstellingen


Missie
Wij willen (verborgen) armoede en verspilling van voedsel bestrijden door dit voedsel gratis uit te geven aan mensen, die hier op grond van hun inkomen voor in aanmerking komen.

Visie
In Leeuwarden moeten ongeveer 15% van de huishoudens (8500) rondkomen van een inkomen < 110% van de bijstandsnorm.

Kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording


De VBL heeft als doelstelling:

  • het bestrijden van (verborgen) armoede,
  • verspilling van bruikbaar voedsel tegengaan

De VBL wil deze doelstelling realiseren door geschikte voedseloverschotten in te zamelen en deze gratis ter beschikking te stellen aan mensen die onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Bij de samenstelling/uitgifte van de voedselpakketten staat de voedselveiligheid voorop.
Voor het realiseren van deze doelstelling is de VBL afhankelijk van particulieren, kerken/diaconieën,  burgerlijke gemeente, bedrijven en fondsen.
 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitdeelpuntenUitdeelpunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Leeuwarden 2019